Oplocení MŠ


Stávající oplocení bylo nahrazeno novým kovovým oplocením včetně celkové opravy podezdívky.

Realizace: 2016